cinselsorunlar.com
  Sık Sorulan Sorular  |  E-Bülten  |  Cinsel Sağlık Terimleri  |  Cinsel Sağlık Kuruluşları  |  Üyelik |  Bağlantılar  |  Kitap Satın Al
 
Kadınlarda Sorunlar
Erkeklerde Sorunlar
Eşlerarası Sorunlar
Çocukluk ve Ergenlik
Yaşlılık ve Cinsellik
Hastalık ve Cinsellik

RUMUZ:

ŞİFRE:Cinsel Sağlık konusundaki tarama testlerimize katılarak, profil oluşturmamıza katkıda bulunmanızı bekliyoruz.

YASAL SORUMLULUK
Yeriniz: Anasayfa>Yasal Sorumluluk
Yasal Sorumluluk Anlaşması
Küre İletişim Grubu AŞ (bundan böyle “Küre”) tarafından İstanbul, Türkiye’de tasarlanarak uygulanan ve işletilen www.cinselsorunlar.com (bundan böyle “Site”) sitesini kullanmakla aşağıda yazılı maddelerde yeralan bütün şartları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bu metinde Küre, İstanbul, Sıracevizler Cad. 43/3 adresinde yerleşik Küre İletişim Grubu A.Ş. ile bağlı kuruluş ve iştirakleri ile bağlı olduğu şirket yanısıra www.cinselsorunlar.com adresinde yayınlanan web sitesi anlamında kullanılmıştır.

Bu metinde Site; www.cinselsorunlar.com adresinde yayınlanan web sitesi yanısıra, bu sitenin tasarım ve uygulayıcıları, içerik sağlayıcıları, editörleri, uzman yazarları ve konuk yazarları anlamında kullanılmıştır:

1. Küre ve Site, kullanıcıların ileri sürebileceği, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, her ne sebeple doğmuş olursa olsun her türlü zarar ve olumsuz sonuçtan sorumlu değildir. Zarar veya olumsuz sonuç olarak değerlendirilebilecek sonuçların doğmasının mümkün olabileceğine dair uyarıların yeralmaması bu sonucu değiştirmez. Kullanıcı ancak bu koşulları kabul etmek kaydıyla Site’yi kullanabilir:

a- Sitede yeralan bilgilerin, kullanıcılara özel veya genel cevapların, makalelerin, konuk yazar makalelerinin ve her türlü içeriğin tedavi veya başka her hangi bir amaçla kullanımından doğabilecek her türlü olumsuz sonuç ve zarar.

b- Kullanıcıların maruz kalabileceği, hiçbir sınırlama olmaksızın, herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zarar.

c- Sitenin sunduğu hizmetlerin kullanımından veya kullanılamamasından veya hizmetler dolayısıyla veya Sitenin kötü performansından uğranılabilecek her türlü maddi veya manevi zarar.

d- Başkaları tarafından yasal olmayan yollarla Sitenin taklit edilmesinin doğurabileceği sonuçlar.

e- Kullanıcı bilgilerine ve mesajlarına yetkisiz erişimden ve bunların başkaları tarafından herhangi bir maksatla kullanımından doğabilecek her türlü zarar.

f- Hangi amaçla olursa olsun kişisel bilgi ve mesajların tahrifatı.

g- Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar, etki ve talepler.

2. Küre ve Site, Site içeriğinden, kullanıcılarına vereceği hizmetler dolayısıyla, hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; hizmetlere ara veya son verilmesi veya hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve sunucudan kaynaklanan aksaklıklar sonucu Siteye, bilgi ve mesajlara erişilememesinden sorumlu değildir.

3. Küre ve Site, kullanıcılarla sınırlı olmaksızın bütün üçüncü şahıslara teşhis, tedavi ve iyileşme dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü garantiyi vermeyi açıkça reddeder. Sitede açık veya zımnen belirtilmiş tüm öneriler, sağlıkla ilgili olsun ya da olmasın buna dahildir. Bu çerçevede Küre ve Site, bilgi, öneri, mesaj ve makalelerin, belirli bir amaca uygunluğunu, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların bilgi, teşhis ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayabileceğini, herhangi bir şekilde yararlı olabileceğini, güvenli ve hatasız olacağını ve süresinde verileceğini kesinlikle garanti etmez.

4. Site başka internet sitelerine, resmi ve özel bilimsel olan veya olmayan kurum ve kuruluşlarla kişilere bağlantı, öneri ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantı, öneri ve yönlendiriciler, hedef site, kurum, kuruluş ve kişilerin, Küre ile bir mülkiyet, ortaklık ya da benzer bir ilişkisi olduğu veya Küre tarafından denetlendiği veya uygun bulunduğu veyahut önerildiği anlamına gelmez. Küre ve Site, bunların içerik ve servisleri ile ilgili hiçbir garanti vermez.

5. Site içeriğinin bir bölümü, başka web sitelerinden ve başka kaynaklardan, kaynak gösterilerek ve yasal sınırlar içinde “aynen” alınmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğuna, uygunluğuna, kesinliğine, güvenilirliğine, zamanında olduğuna, kullanıcılara yarar sağlayacağına, özellikle internet ortamındakilerin virüs dahil zararlı unsurlardan arınmış olduğuna ve sair hiç bir konuda açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir ve bunlarla ilgili hiç bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

6. Kullanıcılar Siteyi kullanırken her türlü işlemlerinden kişisel olarak sorumlu olduklarını, eylemleri nedeniyle doğabilecek her türlü zararı tazmin etmek zorunda olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

7. Kullanıcılar, Site’nin hizmetleri, içeriği, bilgi ve mesajları nedeniyle veya bunları kullanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları ürünler ile tıbbi danışmanlık ve sağlık hizmeti dahil her türlü hizmetlerdeki eksiklik, kusur, zarar, yanlışlık, muğlaklık, yanıltıcılık, gerçek değerinden pahalılık ve bunlarla sınırlı olmaksızın bütün ayıplardan Küre’nin ve Site’nin hiç bir surette sorumlu olmadığını, Küre ve Site’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Küre ve Site’yi şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

8. Küre bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir, kısmen veya tamamen ihlali durumunda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanımı kısıtlama ya da son verme hakkı saklı tutar.

9. Bu maddelerden birinin hükümsüzlüğü diğerlerinin hükümsüzlüğü manasına gelmez.

10. Site’deki tüm kurallar, beyanlar ve bu sitenin kullanımı Türk maddi hukuk ve Türk usul hukuku kurallarına tâbidir. Site ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

Lütfen kuralların tümü için ayrıca, Site’de yeralan Telif Hakları Anlaşması, Kullanım Koşulları Anlaşması ve Gizlilik ve Üyelik Anlaşmasında yeralan açıklamaları okuyunuz.

Gerek burada yeralan kurallar, gerekse yukarıda belirtilen diğer anlaşmalardaki hususlar, ya da başka herhangi bir konu ile ilgi olarak soru, bildirim, eleştiri ve önerilerinizi aşağıdaki adreslerimize bildirebilirsiniz:

Lütfen iletişim formunu kullanınız
Posta ile: Küre İletişim Grubu A.Ş. Sıracevizler Cad. 43/3 Şişli 80260 İstanbul
Fax ile: + 90 212 230 5009


Prof. Dr. Hayrettin Kara
Mutedil Cinsellik
» Uzmanın diğer yazıları
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
Erken Boşalma Sorunundan Nasıl Kurtuluruz?
» Uzmanın diğer yazıları
Uzman Dr. Semra Yalçınkaya
Kadında Orgazm
» Uzmanın diğer yazıları
Uzman Dr. Lütfü Hanoğlu
Nörolojik hastaliklarda cinsel bozukluklar
» Uzmanın diğer yazıları
Operatör Dr. Mustafa Kara
Ağrılı Cinsel İlişki
» Uzmanın diğer yazıları
Doç. Dr. Ekrem Algün
Şeker hastalığı ve iktidarsızlık
» Uzmanın diğer yazıları


  [İletişim]   [Biz Kimiz]   [Telif Hakları]   [Gizlilik ve Üyelik]   [Yasal Sorumluluk]   [Kullanım Kuralları]   [© 2004 cinselsorunlar.com]